Dołącz do nas!


Wariant 1
„Wyrażam zgodę, by moje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu rekrutacyjnym, były przetwarzane przez RHS Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie wyrażam zgodę, by w razie nienawiązania współpracy, moje dane były przetwarzane w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Jest mi wiadome, że zgody te mogę w dowolnej chwili cofnąć, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Wariant 2
„Wyrażam zgodę, by moje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu rekrutacyjnym, były przetwarzane przez RHS Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest mi wiadome, że zgodę mogę w dowolnej chwili cofnąć, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Informacja o administratorze danych osobowych
„Wypełniając obowiązek informacyjny, określony w art. 13 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Pana/Panią, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka RHS Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 43, 98-300 Wieluń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000176881, posiadająca NIP: 8321694499 oraz numer REGON: 730335020, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres poczty elektronicznej: kontakt_rodo@sedal.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 5. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Niepodanie danych osobowych będzie równoznaczne z uniemożliwieniem przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 7. Nie będzie podlegać Pan/Pani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
 8. Ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  • przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Kasjer-sprzedawca,
do sklepu w miejscowości:
Dzietrzkowice

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta
 • dbanie o ekspozycję towaru na półkach
 • pomoc podczas przyjęcia towaru
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy

Od kandydata oczekujemy:

 • znajomości obsługi komputera
 • chęci do pracy i zaangażowania
 • umiejętności pracy w zespole

Zapewniamy:

 • stabilną pracę w firmie z ponad 20-letnim stażem
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności
 • przyjazną atmosferę pracy
Wyślij swoje CV:
Kasjer-sprzedawca Dzietrzkowice